סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1000

8
6
2
3
5
7
9
1
4
9
5
87
1
6
2
3
4
7
1
5
9
6
4
5
8