סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1001

6
4
7
3
2
1
8
59
2
8
9
1
6
45
9
7
3
4
5
39
6
8
6
9
6
5
3