סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1003

6
7
32
8
52
7
1
49
5
4
1
78
93
6
5
82
3
6
9
21
3
4
38
5
31
6
9