סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1004

1
6
5
9
8
3
74
2
1
3
7
6
2
54
1
8
9
5
8
9
63
7
6
8
3
2
9