סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1005

6
7
9
1
8
3
2
5
47
4
8
5
9
6
72
3
1
9
46
2
3
5
3
6
8
6
1