סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1007

81
3
6
7
56
3
9
24
8
97
4
3
1
2
46
5
8
12
7
15
9
9
67
4
6
2
35