סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1008

6
7
21
59
4
6
18
3
5
34
9
8
2
87
6
6
4
51
7
3
12
1
5
64
29
1
5