סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1010

87
5
9
69
3
2
2
41
7
63
2
4
8
1
25
5
9
83
1
48
6
7
6
39
6
5
24