סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1015

6
3
8
9
7
2
1
4
53
5
7
9
6
41
3
8
2
7
14
2
3
8
3
6
9
6
5