סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1016

2
9
8
1
4
6
7
5
3
4
7
5
29
6
1
8
3
6
5
8
7
8
9
4
3