סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1017

6
7
1
5
2
4
3
98
7
5
2
9
8
6
73
4
1
2
8
96
2
9
3
4
2
7
1