סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1020

7
3
9
4
6
1
8
52
6
1
2
5
79
8
2
4
3
7
4
65
3
3
7
4
1
8
6