סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1022

36
1
8
79
5
6
8
24
9
74
2
9
3
58
2
1
6
75
3
52
4
6
8
37
9
4
51