סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1023

8
2
3
4
7
5
9
6
14
1
6
4
38
9
1
2
5
8
51
7
6
6
5
7
3
6
5