סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1025

8
1
6
7
9
3
5
24
1
3
5
4
28
6
5
9
7
3
2
46
5
9
5
1
7
3
2