סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1027

9
3
15
56
7
9
84
2
3
8
62
7
4
1
29
7
95
3
4
2
38
1
5
72
76
8
4