סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1028

9
1
5
4
7
3
82
6
4
2
8
7
1
6
54
9
3
1
6
3
18
5
1
6
9
5
7