סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1030

5
3
7
2
1
8
9
4
6
1
4
5
9
86
3
2
7
8
2
1
4
6
3
1
6