סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1032

5
6
21
4
9
53
8
37
9
4
87
3
1
9
87
6
52
1
2
93
7
71
6
4
49
1
8