סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1033

9
7
43
2
58
7
6
13
5
62
1
7
94
3
1
8
7
45
2
14
6
8
39
5
96
8
3