סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1034

6
1
7
5
2
3
8
4
92
3
4
9
8
6
51
7
1
2
52
1
4
8
6
7
6
9
2