סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1035

9
7
65
2
84
7
1
3
98
1
24
6
35
9
4
6
78
2
58
7
6
1
94
3
39
1
5