סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1036

9
4
6
1
5
3
8
72
5
7
8
2
4
96
8
1
3
6
5
93
7
2
7
9
7
4
2