סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1040

64
2
9
5
39
2
8
17
3
5
86
7
46
7
3
9
25
1
8
79
6
1
85
2
3
4
97