סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1044

2
1
4
8
6
5
7
9
32
7
5
9
1
3
27
6
4
8
36
5
4
9
2
5
2
4
3