סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1045

79
1
8
6
32
1
4
5
26
4
86
5
57
9
6
3
71
8
27
4
6
8
96
5
1
8
93