סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1047

7
2
8
9
1
5
4
3
69
6
1
3
84
7
6
5
2
7
54
2
7
9
3
4
8
1
3