סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1048

6
3
8
4
5
1
29
7
6
5
2
7
9
38
6
4
1
5
4
1
38
2
3
4
8
5
6