סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1049

6
1
8
3
4
9
2
5
74
9
7
2
68
5
7
3
1
8
45
6
2
1
7
4
8
5
9