סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1050

37
9
6
5
4
97
18
2
5
8
23
5
61
8
2
4
79
3
9
6
72
57
9
3
8
3
95