סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1051

48
1
3
63
2
9
9
57
6
97
5
6
8
12
5
4
3
82
1
24
8
4
5
92
6
1
43