סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1052

2
5
1
3
6
7
8
4
9
3
7
58
4
2
1
6
9
1
8
7
4
9
2
7
6