סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1053

13
6
7
94
2
3
78
5
4
2
4
87
58
6
1
91
3
5
2
5
49
7
4
81
9
1
65