סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1056

4
6
7
9
1
8
5
3
2
5
9
4
8
63
1
7
2
3
8
6
2
5
9
4
2