סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1058

4
9
32
8
61
9
5
7
48
6
57
1
73
4
8
1
29
3
21
9
7
4
27
9
67
8
3