סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1059

9
7
2
6
4
5
38
1
9
5
1
3
2
78
9
4
6
7
6
8
21
7
2
8
5
3
6