סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1061

4
28
3
61
7
8
9
53
7
56
9
1
2
1
95
4
8
73
6
72
8
3
1
52
2
38
6