סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1062

3
2
1
7
5
8
9
6
4
9
6
2
38
9
5
7
1
5
7
6
6
3
1
4
8