סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1064

3
1
59
8
2
37
4
76
2
64
8
7
1
5
93
9
2
68
5
42
8
46
8
5
38
5
4