סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1066

2
7
8
9
6
5
1
4
3
1
6
5
24
3
8
7
9
4
5
9
7
2
3
6
1