סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1067

51
8
9
76
3
8
49
2
1
7
6
48
45
9
6
63
7
1
9
4
78
1
8
95
2
6
13