סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1071

2
8
3
6
9
1
4
57
8
4
6
5
73
2
8
9
1
3
9
81
7
2
9
5
4
7
3