סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1072

94
5
8
7
2
54
6
31
2
67
1
2
8
35
7
9
4
86
9
46
7
82
5
4
5
9
63