סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1073

8
1
5
6
9
4
3
7
2
6
4
73
8
2
9
1
5
5
9
8
1
7
2
6
4