סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1074

7
8
3
1
6
5
4
2
98
4
6
2
9
7
38
5
1
7
59
8
3
3
1
8
2
7
4