סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1075

9
8
36
72
6
9
1
45
8
4
9
83
31
5
7
72
6
4
5
13
4
1
8
93
97
6
2