סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1076

7
3
4
2
6
9
8
1
57
9
6
5
4
38
1
2
7
4
28
1
3
7
5
2
3
8
7