סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1077

9
16
8
5
2
19
4
73
2
37
4
9
8
6
72
1
5
36
5
82
6
31
6
4
6
47
5