סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1078

2
5
37
4
8
12
6
9
58
1
48
6
39
5
8
7
13
2
69
5
1
57
2
8
41
8
7