סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1080

7
14
6
5
2
71
3
98
2
9
8
21
64
3
5
51
7
6
5
63
2
49
2
7
7
14
8